Đẩy mạnh truyền thông, giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm mua bán người

Cập nhật, 09:27, Thứ Ba, 02/08/2022 (GMT+7)

Ngày 30/7, tại huyện Bình Tân, BCĐ Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh tổ chức mít tinh, diễu hành hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người (MBN)”.

Thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long thực hiện công tác phòng chống MBN bằng các biện pháp cụ thể đến tận cơ sở; các ngành, đoàn thể thực hiện công tác phòng ngừa xã hội gắn với với công tác phòng ngừa nghiệp vụ. Hiện tỉnh chưa phát hiện tội phạm MBN nhưng trước diễn biến khó lường của tội phạm này trên phạm vi cả nước, cùng với tác động do khó khăn về kinh tế, thất nghiệp, thiếu việc làm, sự mất cảnh giác, nhẹ dạ cả tin của người dân dễ bị các đối tượng lợi dụng dụ dỗ lừa bán ra nước ngoài.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Thị Quyên Thanh yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương phối hợp đẩy mạnh công tác truyền thông và phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm MBN trên các phương tiện thông tin đại chúng và truyền thông tại cộng đồng. Ngành công an tăng cường công tác nắm tình hình hoạt động của tội phạm có liên quan đến MBN. Các ngành lao động- thương binh và xã hội, tư pháp thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm, kết hôn và cho, nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài.

NGUYỄN THỊNH