Phát động cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cập nhật, 23:10, Thứ Ba, 01/03/2022 (GMT+7)

Sáng nay (1/3), tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Họp báo phát động cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2, năm 2022.

 GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì họp báo. Ảnh: Báo Vietnamnet
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì họp báo. Ảnh: Báo Vietnamnet

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng chủ trì buổi họp báo.

Cuộc thi tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân; đặc biệt là tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lực lượng tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Nhấn mạnh những vấn đề cơ bản, trọng tâm về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, ông Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ giá trị khoa học, cách mạng và thời đại của Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; lý luận về đường lối đổi mới đất nước; bảo vệ, vận dụng và phát triển lý luận của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; những nội dung mới của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các Hội nghị Trung ương khóa 13; phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội sau dịch bệnh Covid-19; đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản các quan điểm sai trai, xuyên tạc của các thế lực thù địch:

Ông Nguyễn Xuân Thắng lưu ý, bài viết dự thi phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, không trùng lặp với các công trình đã công bố. Sau khi dự thi, tác giả có thể đăng tải bài viết trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời đề nghị các địa phương quán triệt, tổ chức cuộc thi thực chất, sáng tạo, nhằm thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia tích cực vào cuộc thi.

Ban Tổ chức cho biết, đối tượng dự thi là người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 2 bài viết ở loại hình Báo và Tạp chí. Thời gian nhận bài viết từ hôm nay đến hết ngày 30/07/2022. Lễ công bố và trao giải cuộc thi được tổ chức tháng 10/2022, nhân dịp 04 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”./.

Theo Lại Hoa/VOV1