Cần mở rộng, phát huy trí tuệ toàn dân trong xây dựng dự án luật

Cập nhật, 16:52, Thứ Tư, 30/05/2018 (GMT+7)

Ngày 30/5, Quốc hội làm việc tại hội trường để thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.

Đóng góp tại hội trường, đại biểu cho rằng một trong những nguyên nhân cơ bản làm hạn chế chất lượng xây dựng luật là việc tổ chức lấy ý kiến trong quá trình xây dựng dự án còn hình thức,

đối tượng được lấy ý kiến chưa đầy đủ, nhiều cơ quan được lấy ý kiến chưa làm hết trách nhiệm, do đó đã làm giảm chất lượng dự thảo luật trình Quốc hội xem xét, gây mất thời gian thảo luận, tranh luận.

Đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo, cần thực hiện nghiêm việc lấy ý kiến đối với dự án luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình Quốc hội.

Cần mở rộng, phát huy trí tuệ toàn dân, đặc biệt là đội ngũ nhà khoa học, chuyên gia, cơ quan chuyên môn có trách nhiệm, tránh hình thức, bố trí thời gian hợp lý để toàn dân có đủ điều kiện đóng góp ý kiến.  

Ngoài ra, cần có cơ chế quy trách nhiệm cụ thể về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm chuẩn bị các dự án luật.

Trong quá trình soạn thảo lấy chất lượng nội dung của pháp luật làm chính và kiên quyết loại khỏi chương trình Quốc hội các dự án luật chưa đủ chất lượng, điều kiện trình Quốc hội.

Đề nghị tăng cường năng lực dự báo và theo dõi thực hiện chính sách, đặc biệt là các chính sách có tác động lớn về xã hội, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, tránh tình trạng bị động khi triển khai chính sách pháp luật lại gấp rút điều chỉnh, tháo gỡ.

Đại biểu cũng đề nghị, để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật cần tham gia ý kiến các dự thảo do các bộ, ngành khác chủ trì soạn thảo, không để luật sau ra đời phủ lên luật vừa được ban hành trước đó.

TÂM- HUỲNH