Phòng hát phải có diện tích sử dụng từ 20m² trở lên

Cập nhật, 10:26, Thứ Ba, 09/07/2024 (GMT+7)

(VLO) Tôi cùng một số bạn bè góp vốn kinh doanh dịch vụ karaoke và hiện đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn biết đối với phòng hát karaoke thì có giới hạn về diện tích không?

Nguyễn Hữu Hiệp (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Điều 4 Nghị định số 54/2019/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke. Theo đó, là doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật. Bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Không được đặt chốt cửa bên trong phòng hát hoặc đặt thiết bị báo động (trừ các thiết bị báo cháy nổ).

Cũng tại điều này cũng có quy định, phòng hát phải có diện tích sử dụng từ 20m² trở lên, không kể công trình phụ.

NT. PHÒNG BẠN ĐỌC