Tài sản được tặng cho riêng không cần sự đồng ý hay xác nhận của vợ, chồng

Cập nhật, 14:33, Thứ Tư, 07/02/2024 (GMT+7)

Tôi được cha mẹ cho riêng thửa đất nên muốn đứng tên riêng, không nhập vào tài sản chung của vợ chồng có được không? Khi làm thủ tục tặng cho và đăng ký quyền sử dụng đất có cần sự đồng ý hay xác nhận của chồng tôi không?

Phạm Thị Loan

(Long Hồ)

Trả lời:

Tại Điều 43 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định, tài sản riêng của vợ hoặc chồng bao gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn, tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân. Vợ chồng có quyền quản lý, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình, quyết định nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào tài sản chung.

Theo đó, bạn được cha mẹ tặng cho riêng thửa đất sau khi kết hôn thì đó là tài sản riêng nên bạn được quyền đứng tên và không nhập vào tài sản chung của vợ chồng. Khi thực hiện thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất, bạn phải công chứng hoặc chứng thực hợp đồng và đăng ký sang tên theo Điều 167 Luật Đất đai thì việc tặng cho mới có hiệu lực pháp luật. Cụ thể, bên tặng cho là cha mẹ bạn và bên được tặng là bạn có quyền thỏa thuận hợp đồng, đồng ý nhận chuyển giao quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất từ cha mẹ tặng riêng cho cá nhân bạn và yêu cầu công chứng, chứng thực hợp đồng mà không cần sự đồng ý hay xác nhận từ chồng bạn.

TT. PHÒNG BẠN ĐỌC