Ngừng bán xăng không đúng quy định sẽ bị phạt hành chính

Cập nhật, 09:05, Thứ Sáu, 03/02/2023 (GMT+7)

Qua báo chí tôi được biết vừa rồi có một số cây xăng ngừng bán khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Vậy chủ những cây xăng này có bị phạt không?

Lê Huyền My

(Vũng Liêm)

Trả lời:

Điểm b, khoản 4, Điều 35 Nghị định 99/2020/NĐ-CP về xử lý đối với hành vi vi phạm quy định khác về bán lẻ xăng dầu như: không bán hàng, ngừng bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng.

Đồng thời, tại Điều 5 Nghị định 99 quy định mức phạt tiền quy định tại các Chương II, III và IV của nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức. Trường hợp hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện thì phạt tiền bằng một nửa mức phạt tiền quy định đối với tổ chức.

NT. PHÒNG BẠN ĐỌC