Có thể bảo lưu thời gian đóng BHXH để hưởng trợ cấp thất nghiệp

Cập nhật, 23:05, Thứ Tư, 01/02/2023 (GMT+7)

Mẹ tôi đủ tuổi nghỉ hưu nhưng còn 2 năm nữa mới đủ thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu. Giờ mẹ tôi bảo lưu thời gian đóng BHXH, làm thủ tục xin hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN), sau đó đóng tiếp BHXH tự nguyện để đủ thời gian hưởng lương hưu được không? Nếu mẹ tôi đóng BHXH tự nguyện một lần thì có được vừa hưởng lương hưu vừa hưởng TCTN?

Nguyễn Thanh Trúc

(Trà Ôn)

Trả lời:

Theo Điều 43 Luật Việc làm, người lao động (LĐ) đang đóng bảo hiểm thất nghiệp khi chấm dứt hợp đồng LĐ hoặc hợp đồng làm việc sẽ được hưởng TCTN, trừ trường hợp người LĐ đơn phương chấm dứt hợp đồng LĐ, hợp đồng làm việc trái pháp luật; người đang hưởng lương hưu, hưởng trợ cấp mất sức LĐ hàng tháng.

Căn cứ quy định trên, nếu mẹ của bạn muốn hưởng TCTN và đủ điều kiện hưởng lương hưu thì có thể bảo lưu thời gian đóng BHXH và thực hiện thủ tục hưởng TCTN trước, sau đó đóng BHXH tự nguyện cho đủ thời gian để hưởng lương hưu. Trường hợp không bảo lưu thời gian đóng BHXH mà đóng tiếp BHXH tự nguyện một lần cho 2 năm còn thiếu để hưởng lương hưu thì sẽ không được hưởng TCTN.

TT. PHÒNG BẠN ĐỌC