Người lao động được đóng BHXH một lần để hưởng lương hưu

Cập nhật, 20:49, Thứ Tư, 28/09/2022 (GMT+7)

Mẹ tôi đủ tuổi về hưu nhưng thời gian đóng BHXH mới 17 năm. Nếu mẹ tôi muốn hưởng lương hưu thì phải đáp ứng những điều kiện nào?

Trần Thị Cẩm Tiên

(Trà Ôn)

Trả lời:

Theo Luật BHXH, điều kiện để người lao động hưởng lương hưu là phải tham gia BHXH đủ 20 năm trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Đối với người tham gia BHXH bắt buộc, nếu đã đủ tuổi về hưu mà thời gian đóng BHXH còn thiếu tối đa 6 tháng thì được đóng tiếp một lần cho số tháng còn thiếu.

Trường hợp tham gia BHXH tự nguyện, theo Nghị định 134/2015/NĐ-CP của Chính phủ thì người lao động được chọn một trong các phương thức đóng BHXH sau: đóng hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng hoặc đóng một lần cho nhiều năm sau nhưng không quá 5 năm một lần, đóng một lần những năm còn thiếu cho đủ 20 năm để được hưởng lương hưu khi đã đủ tuổi về hưu nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm.

Căn cứ quy định trên thì mẹ của bạn có thể chuyển sang tham gia BHXH tự nguyện và chọn phương thức đóng BHXH một lần cho 3 năm còn thiếu là đủ điều kiện hưởng lương hưu.

TT. PHÒNG BẠN ĐỌC