Giao người thừa kế quản lý di sản được không?

Cập nhật, 09:53, Thứ Năm, 22/09/2022 (GMT+7)

(VLO) Ba tôi mất để lại một số tài sản nhưng không để lại di chúc. Tôi có 4 anh em và muốn cử 1 người để quản lý tài sản này trong thời gian thực hiện thủ tục thừa kế, như vậy có được không?

Lê Hoàng Sơn (Tam Bình)

Trả lời: Điều 616 Bộ luật Dân sự quy định về người quản lý di sản. Theo đó, người quản lý di sản là người được chỉ định trong di chúc hoặc do những người thừa kế thỏa thuận cử ra.

Trường hợp di chúc không chỉ định người quản lý di sản và những người thừa kế chưa cử được người quản lý di sản thì người đang chiếm hữu, sử dụng, quản lý di sản tiếp tục quản lý di sản đó cho đến khi những người thừa kế cử được người quản lý di sản.

Trường hợp chưa xác định được người thừa kế và di sản chưa có người quản lý theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 của điều này thì di sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý.

Như vậy, theo quy định như trên, do ba bạn mất không để lại di chúc nên bạn và những người thừa kế khác có quyền thỏa thuận và cử ra người quản lý di sản, trường hợp không thỏa thuận được thì tất cả những người thừa kế bao gồm bạn là người quản lý di sản.

NT. PHÒNG BẠN ĐỌC