Tài sản thừa kế riêng không phải tài sản chung

Cập nhật, 16:55, Thứ Tư, 22/06/2022 (GMT+7)

Chị tôi được chia thửa đất theo di chúc của cha mẹ, nay anh rể tôi đòi bán thửa đất này để trả nợ và cho đó là tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Theo quy định của pháp luật thì thửa đất chị tôi hưởng từ thừa kế có phải là tài sản chung của vợ chồng không?

Lê Hồng Thẩm

(TP Vĩnh Long)

Trả lời:

Căn cứ Luật Hôn nhân và Gia đình, nếu tài sản vợ hoặc chồng thừa kế riêng, tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân thì đó là tài sản riêng. Trường hợp tài sản vợ chồng được thừa kế chung, tặng cho chung thì mới là tài sản chung.

Theo đó, nếu di chúc cha mẹ bạn để lại thửa đất cho vợ chồng chị của bạn cùng hưởng thì đó là tài sản được thừa kế chung trong thời kỳ hôn nhân, anh rể bạn cũng có phần. Nếu cha mẹ bạn cho riêng chị của bạn thửa đất đó thì là tài sản riêng của chị bạn, anh rể bạn không có quyền yêu cầu chia tài sản thừa kế. Trừ trường hợp chị của bạn đồng ý chuyển tài sản thừa kế riêng thành tài sản chung và phải thực hiện thủ tục nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thỏa thuận có hiệu lực.

TT. PHÒNG BẠN ĐỌC