Người bị phạt hành chính được xóa vi phạm nếu không tái phạm

Cập nhật, 06:57, Thứ Năm, 23/06/2022 (GMT+7)

Tôi được biết, người bị xử phạt hành chính, nếu tái phạm với hành vi tương tự sẽ bị khởi tố. Vậy người bị phạt hành chính có được xóa vi phạm như quy định xóa án tích cho người bị phạt tù không?

Võ Thanh Xuân

(Mang Thít)

Trả lời:

Theo Điều 7 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính vẫn được xóa vi phạm với điều kiện không tái phạm trong thời gian pháp luật quy định.

Cụ thể, trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày cá nhân, tổ chức chấp hành xong quyết định phạt cảnh cáo hoặc 1 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính khác hay từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà không tái phạm thì được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính.

Trường hợp người chưa thành niên bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính do có hành vi tội phạm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng thì trong thời hạn 2 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc 1 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính mà không tái phạm thì được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

TT. PHÒNG BẠN ĐỌC