Thay đổi địa điểm kinh doanh phải thực hiện quyết toán thuế

Cập nhật, 10:27, Thứ Năm, 24/12/2020 (GMT+7)

Do nhu cầu thị trường, tôi muốn chuyển địa điểm kinh doanh của công ty sang huyện khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long nhưng không biết thủ tục thực hiện như thế nào và có phải thay đổi mã số thuế?

Nguyễn Thanh Tùng

(TX Bình Minh)

Trả lời:

Thay đổi địa chỉ công ty là thủ tục hành chính được thực hiện tại Sở Kế hoạch- Đầu tư để ghi nhận địa chỉ công ty mới trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, theo cơ quan thuế tỉnh Vĩnh Long thì trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đổi dấu công ty và thay đổi hóa đơn thì doanh nghiệp phải đăng ký những thủ tục thay đổi địa chỉ với cơ quan thuế và thực hiện quyết toán thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Cụ thể, hồ sơ gửi cơ quan thuế gồm: công văn gửi cơ quan thuế, biên bản, quyết định của doanh nghiệp liên quan đến việc chuyển trụ sở. Mọi trường hợp thay đổi địa điểm kinh doanh đều không thay đổi mã số thuế.

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty gồm 5 bước: chốt thuế khi thay đổi địa chỉ công ty khác quận, huyện, tỉnh, thành phố; chuẩn bị hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty; nộp hồ sơ chuyển trụ sở chính đến phòng đăng ký kinh doanh; phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ thay đổi địa chỉ; cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ghi nhận địa chỉ mới công ty.

PHÒNG BẠN ĐỌC