Cảnh sát giao thông có được dừng xe kiểm tra giấy tờ tùy thân không?

Cập nhật, 05:51, Thứ Năm, 31/05/2018 (GMT+7)

Người tham gia giao thông có vi phạm an toàn giao thông, cảnh sát giao thông (CSGT) có được dừng xe kiểm tra giấy tờ tùy thân không?

Trần Ngọc Hương (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Theo khoản 1 và khoản 3 Điều 5 Thông tư số 01/2016/TT-BCA ngày 4/1/2016 của Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của CSGT, quy định về quyền hạn của CSGT như sau:

Được dừng các phương tiện đang tham gia giao thông đường bộ, kiểm soát phương tiện, giấy tờ của phương tiện, kiểm soát người và giấy tờ của người điều khiển phương tiện, giấy tờ tùy thân của người trên phương tiện đang kiểm soát, việc thực hiện các quy định về hoạt động vận tải đường bộ theo quy định pháp luật.

Được áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm cho việc xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; tạm giữ giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe và giấy tờ khác có liên quan đến phương tiện, người điều khiển phương tiện hoặc những người trên phương tiện khi có hành vi vi phạm pháp luật,

giấy tờ có liên quan đến hoạt động vận tải để đảm bảo cho việc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Như vậy, theo quy định trên thì CSGT được dừng xe và yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân.

PHÒNG BẠN ĐỌC