Trà Ôn

Ngành GD-ĐT khá toàn diện

Cập nhật, 20:56, Thứ Bảy, 21/11/2020 (GMT+7)

Năm 2020, đại dịch COVID-19 đã tác động trực tiếp đến hầu hết các lĩnh vực kinh tế- xã hội, việc làm và đời sống nhân dân. Song, ngành GD-ĐT huyện Trà Ôn đã đảm bảo tốt an toàn cho học sinh, hoàn thành nhiệm vụ năm học 2019- 2020 với chất lượng khá toàn diện.

Theo đó, tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo, trẻ 6 tuổi vào lớp 1, học sinh bậc tiểu học đạt chuẩn về năng lực và phẩm chất, hoàn thành chương trình tiểu học, thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT đạt 100%; tốt nghiệp THPT đạt 99,93%; duy trì phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi tại 14/14 xã- thị trấn.

Huyện Trà Ôn đang tiếp tục kiên cố hóa trường lớp đạt chuẩn quốc gia; đã sáp nhập 2 trường tiểu học theo kế hoạch, hiện còn 60 trường; toàn huyện có 39/60 trường đạt chuẩn quốc gia, tăng 4 trường so cuối năm 2019.

NGUYỄN XUÂN