Thành lập Hội đồng Bộ môn cấp tỉnh đối với giáo dục tiểu học

Cập nhật, 14:25, Thứ Năm, 05/11/2020 (GMT+7)

Hội đồng Bộ môn có 103 người, chia thành 12 tổ. Mỗi tổ phụ trách 1 môn học/hoạt động giáo dục. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích- Chủ tịch Hội đồng Bộ môn, Phó Giám đốc Sở GD- ĐT- cho biết: “Hội đồng Bộ môn cấp tỉnh đối với giáo dục tiểu học là điểm mới của ngành, trước đây chưa có hội đồng bộ môn với cấp tiểu học”.

Hội đồng Bộ môn cấp tỉnh đối với giáo dục tiểu học các nhiệm vụ làm nòng cốt trong các hoạt động chuyên môn thuộc lĩnh vực giáo dục tiểu học, phối hợp tổ chức thực hiện các kế hoạch chuyên môn do Sở GD- ĐT triển khai. Tập trung tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ để giáo viên các trường tiểu học thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học.

Năm học 2020-2021, giáo dục tiểu học thực hiện song song 2 chương trình: Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1 và Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực phẩm chất người học đối với lớp 2, 3, 4, 5.

“Hội đồng Bộ môn cấp tỉnh sẽ có trách nhiệm nghiên cứu sâu chương trình giáo dục tiểu học, sách giáo khoa; đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá. Bên cạnh, hội đồng còn hướng đến mục tiêu tạo sự kết nối, chia sẻ, hỗ trợ đồng nghiệp trong triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông đối với tiểu học, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện GD- ĐT.

VĨNH PHÚC