Nghiêm túc tổ chức tự đánh giá

Cập nhật, 07:22, Thứ Tư, 12/02/2020 (GMT+7)

Sở GD- ĐT vừa có công văn đến các phòng GD- ĐT, hiệu trưởng các trường THCS- THPT, THPT trên địa bàn về kiểm tra công tác tự đánh giá, đăng ký đánh giá ngoài kiểm định chất lượng giáo dục.

Các trường cần thực hiện nghiêm túc việc tổ chức tự đánh giá đúng thực tại.
Các trường cần thực hiện nghiêm túc việc tổ chức tự đánh giá đúng thực tại.

Theo đó, Sở GD- ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục tham mưu với cấp trên đầu tư xây dựng, kể cả các công trình phụ, trang thiết bị dạy học, thư viện, nhân sự… hoàn chỉnh, đạt yêu cầu của các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục mới đề nghị đánh giá ngoài.

Đồng thời cần thực hiện nghiêm túc việc tổ chức tự đánh giá đúng thực trạng hiện tại, đăng ký đánh giá ngoài; đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia khi hiện tại đảm bảo các tiêu chuẩn đánh gia, tránh hình thức.

Riêng các phòng GD- ĐT hỗ trợ các cơ sở giáo dục trong việc hoàn thành báo cáo tự đánh giá; tư vấn, góp ý hội đồng tự đánh giá trong việc xây dựng nội dung báo cáo tự đánh giá đúng thực chất, đảm bảo đủ thông tin để được chấp nhận đánh giá ngoài khi đăng ký…

Tin, ảnh: CÔNG NGÔN