Tiếp tục hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo chăn nuôi bò giống, nâng cao đời sống

Cập nhật, 20:34, Thứ Ba, 08/06/2021 (GMT+7)

UBND tỉnh vừa phê duyệt kế hoạch dự án “Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo chăn nuôi bò giống, nâng cao đời sống”, giai đoạn 2021- 2023.

Đối tượng thụ hưởng là hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu và được xét chọn; tham gia dự án với tiêu chí là hộ nghèo, cận nghèo thiếu phương tiện sản xuất, chí thú làm ăn; hộ có thành viên còn khả năng lao động. Đồng thời hộ chăn nuôi phải trong khu vực được phép; đảm bảo điều kiện chăn nuôi, thú y và biện pháp phòng chống dịch bệnh...

Theo Ban Quản lý dự án “Hỗ trợ hộ nghèo chăn nuôi bò giống, nâng cao đời sống”, giai đoạn 2017- 2020 dự án triển khai ở 19 xã tại 7 huyện- thị trong tỉnh với tổng kinh phí hơn 9 tỷ đồng; trong đó từ Quỹ Vì người nghèo tỉnh cấp 400 con bò, kinh phí vận động đóng góp 7 con bò. Từ 407 con bò giống được giao cho 407 hộ nghèo, đến năm 2020 đã nâng lên 667 con. Dự án đã góp phần giúp 267 hộ trong số hơn 400 hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

MINH THÁI