6 tháng: đào tạo nghề cho gần 1.000 lao động nông thôn

Cập nhật, 10:09, Thứ Ba, 30/06/2020 (GMT+7)

6 tháng đầu năm 2020, các đơn vị có chức năng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức 46 lớp đào tạo nghề cho 956 lao động nông thôn (LĐNT) theo đề án đào tạo nghề cho LĐNT năm nay.

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đánh giá, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa được thực hiện theo kế hoạch đề ra 6 tháng đầu năm như: giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nghề cho LĐNT. Với đào tạo nghề cho LĐNT, khó khăn cụ thể ở việc triển khai kế hoạch truyền thông, khảo sát, vận động tổ chức mở lớp dạy nghề.

Theo kế hoạch năm 2020, tỉnh tuyển sinh đào tạo nghề cho khoảng 35.500 người, trong đó đào tạo nghề cho 7.000 LĐNT. Theo ngành chức năng, từ này đến cuối năm các đơn vị và cơ sở giáo dục nghề nghiệp tập trung triển khai thực hiện kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh; tiếp tục tổ chức tuyển sinh học nghề, trong đó có đào tạo nghề cho LĐNT.

MINH THÁI