Đào tạo nghề đáp ứng thị trường còn gặp nhiều thách thức

Cập nhật, 16:23, Thứ Năm, 11/07/2019 (GMT+7)

Báo cáo định hướng nhiệm vụ trong công tác lao động, đào tạo nghề 6 tháng cuối năm nay của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đã chỉ ra hạn chế này để tập trung khắc phục.

Theo đó, chất lượng đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động đáp ứng nhu cầu thị trường còn gặp nhiều thách thức; công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn chưa thực sự gắn kết với chuyển dịch cơ cấu lao động.

6 tháng qua, các cơ quan có chức năng đã tuyển sinh đào tạo nghề cho 15.535 người, đạt 47,08% (giảm 4,32%). Trong đó tổ chức 68 lớp đào tạo nghề cho hơn 1.600 lao động nông thôn (giảm 56%). Cùng thời điểm đã giải quyết việc làm cho 15.668 lao động, trong đó xuất khẩu 773 lao động.

Thực hiện chỉ tiêu Tỉnh ủy giao, ngành cần tăng cường công tác tuyển sinh đào tạo nghề, góp phần nâng tỷ lệ lao động có chuyên môn kỹ thuật của tỉnh đạt 71% (hiện đạt 68,99%), trong đó lao động qua đào tạo 50% (hiện đạt 48,02%); xuất khẩu thêm hơn 800 lao động...

Trong các nhiệm vụ giải pháp đề ra có việc: tham mưu UBND tỉnh trình HĐND ban hành nghị quyết khuyến khích doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề (giai đoạn 2020- 2025); tập trung đẩy mạnh xuất khẩu lao động; tăng cường tuyên truyền đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn; kiểm tra giám sát công tác này, đặc biệt trong giải quyết việc làm, tạo việc làm cho họ sau học nghề...

TƯỜNG VÂN