Phát triển nông nghiệp hữu cơ Vĩnh Long đến năm 2030

Cập nhật, 19:03, Chủ Nhật, 06/06/2021 (GMT+7)

(VLO) UBND tỉnh vừa thông qua đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ đến năm 2030. Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2030, toàn tỉnh thực hiện 5- 10 mô hình liên kết chuỗi sản xuất- tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đạt chứng nhận hữu cơ trên các đối tượng cây trồng, vật nuôi, nuôi trồng thủy sản chủ lực và tiềm năng của tỉnh.

Diện tích đất trồng trọt hữu cơ đạt 2% tổng diện tích đất trồng trọt với cây trồng chủ lực và tiềm năng như cây lúa, cây có múi, khoai lang, rau đậu các loại.

Tỷ lệ sản phẩm chăn nuôi hữu cơ đạt 2% tổng sản phẩm chăn nuôi, ưu tiên các sản phẩm chăn nuôi chủ lực và tiềm năng như heo, bò, gà thả vườn.

Diện tích nuôi trồng thủy sản hữu cơ đạt 1,5% tổng diện tích nuôi, ưu tiên các loại thủy sản chủ lực, có giá trị kinh tế cao như cá tra, cá lồng bè, tôm càng xanh. Giá trị sản xuất trên 1ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản hữu cơ cao gấp 1,5- 1,8 lần so với sản xuất phi hữu cơ.

Nhiệm vụ phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ tập trung và các sản phẩm chủ lực cũng đặt ra đến năm 2030 vùng sản xuất cây trồng đạt 1.500ha, 50ha diện tích nuôi trồng thủy sản được chứng nhận sản xuất đạt tiêu chuẩn hữu cơ và sản xuất theo hướng hữu cơ; 2.400 tấn sản phẩm chăn nuôi đạt tiêu chuẩn hữu cơ và thực hiện sản xuất theo quy trình chăn nuôi hữu cơ.

THÀNH LONG