Thu gần 71 tỷ đồng quỹ phòng chống thiên tai

Cập nhật, 05:55, Thứ Ba, 15/09/2020 (GMT+7)

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, từ năm 2015 đến cuối tháng 8/2020, toàn tỉnh thu được 70,909 tỷ đồng quỹ phòng chống thiên tai.

Bình quân mỗi năm đầu (2015-2017) thu được từ 7-12 tỷ đồng, những năm sau (2018-2020) thu được trên 14 tỷ đồng/năm. Riêng đến tháng 8 năm nay, quỹ này thu được 14,060 tỷ đồng (đạt 85,96% kế hoạch).

Hàng năm, tuy nguồn thu không lớn nhưng quỹ phòng chống thiên tai đóng góp, hỗ trợ tích cực cho Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai- Tìm kiếm cứu nạn các cấp trong tỉnh thực hiện công tác phòng chống, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, như: chi cho trực phòng chống thiên tai; diễn tập phòng chống thiên tai cấp xã, cấp huyện; kiểm tra công tác phòng chống thiên tai trong mùa mưa, bão, triều cường; lập sổ bộ, in ấn biên lai thu; thù lao cho đơn vị, người trực tiếp đi thu… và đặc biệt là chi hỗ trợ khắc phục, xử lý sạt lở bờ sông; hỗ trợ tổ chức, cá nhân, người dân khôi phục lại nhà cửa, công trình, sản xuất nông nghiệp- thủy sản bị thiệt hại do thiên tai.

TRUNG CHÁNH