Dự án cầu Mỹ Thuận 2: Còn 2 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng

Cập nhật, 06:01, Thứ Tư, 16/09/2020 (GMT+7)

Dự án cầu Mỹ Thuận 2 thu hồi 48.844,6m2, có 112 hộ (108 cá nhân và 4 tổ chức) bị ảnh hưởng; tổng giá trị bồi thường là 86 tỷ đồng. Đã chi trả cho 109/112 hộ với hơn 83 tỷ đồng; 3 hộ chưa nhận số tiền là hơn 2,9 tỷ đồng. Lý do 2 hộ tranh chấp ranh đất; 1 hộ đang bị thi hành án.

Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND phường Tân Hòa (TP Vĩnh Long) đã vận động với 2 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng nhưng không thành. Riêng hộ bị thi hành án đã bàn giao mặt bằng và đang lập các thủ tục để chuyển tiền.

UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư di dời công trình hạ tầng kỹ thuật đường dây điện trung, hạ thế… bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng với trên 10 tỷ đồng.

Riêng đường tạm đảm bảo giao thông đường Tân Phú do nằm trong phạm vi thu hồi nhánh trái của dự án Cao tốc Mỹ Thuận- Cần Thơ nên đề nghị để dự án Cao tốc Mỹ Thuận- Cần Thơ thu hồi.

N. HOÀNG