Sẽ khảo sát, giám sát việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về phát triển du lịch

Cập nhật, 14:07, Thứ Ba, 11/02/2020 (GMT+7)

 

Ngày 11/2/2020, Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh họp đóng góp kế hoạch và đề cương khảo sát, giám sát việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016- 2020.

Dự kiến, Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh sẽ khảo sát, giám sát trực tiếp việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016- 2020 tại 4 đơn vị cấp huyện và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào tháng 3/2020.

Việc khảo sát, giám sát nhằm nắm bắt tình hình công tác quản lý nhà nước về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình thực hiện. Từ đó, có những đề xuất, kiến nghị phù hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền, góp phần thực hiện tốt hơn công tác quản lý nhà nước về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Tin, ảnh: TUYẾT NGA