9 xã đăng ký về đích nông thôn mới 2020

Cập nhật, 16:55, Thứ Tư, 12/02/2020 (GMT+7)

Năm 2020, tỉnh Vĩnh Long có 6 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và 3 xã do huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM.

Tân Quới Trung là một trong số các xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2020.
Tân Quới Trung là một trong số các xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2020.

Theo đó, 6 xã đăng ký đạt chuẩn NTM là: Tân Quới Trung (Vũng Liêm), Tường Lộc, Hòa Thạnh (Tam Bình); Tân Hạnh (Long Hồ); Hòa Tịnh (Mang Thít) và Phú Thành (Trà Ôn); 3 xã do huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM là: Tân Thành, Tân Hưng (Bình Tân); Quới An (Vũng Liêm) đăng ký hoàn thành các tiêu chí còn lại.

Theo Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM tỉnh, đối với các xã đã đạt chuẩn NTM sẽ tiếp tục phấn đấu nâng chất và giữ vững các tiêu chí đã đạt. Đồng thời, mỗi huyện- thị chọn ít nhất 1 xã đạt chuẩn NTM để đăng ký xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Các xã chưa đạt chuẩn NTM thì phấn đấu đạt thêm ít nhất 1 tiêu chí.

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG