Long Hồ

Thanh niên thực hiện tốt phong trào lập thân lập nghiệp

Cập nhật, 18:13, Chủ Nhật, 03/11/2019 (GMT+7)

Sau nhiều năm phát động cuộc vận động “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng và lao động sáng tạo” trong lực lượng đoàn viên, thanh niên, đến nay, chất lượng và hiệu quả thực hiện các phong trào nêu trên tại huyện Long Hồ đã đạt được kết quả rất khả quan.

Nhằm tạo hiệu quả trong thực hiện các phong trào, bên cạnh việc tuyên truyền, phát động cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên và học sinh nâng cao ý thức học tập, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết tương trợ lẫn nhau, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Long Hồ còn kết hợp với Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm huyện tổ chức nhiều lớp dạy nghề và giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên.

Cụ thể giai đoạn 2002 – 2019, đã tổ chức dạy nghề, tư vấn nghề cho 6.000 lượt đoàn viên, qua đó giới thiệu việc làm cho 800 lao động.

Huyện Đoàn kết hợp với Phòng Nông nghiệp- PTNT và Hội Nông dân tổ chức 16 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 1.500 thanh niên nông thôn. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thẩm định và giải ngân 49 dự án vay vốn ưu đãi phát triển kinh tế cho 441 đoàn viên, hội viên thanh niên với gần 4 tỷ đồng.

Phát huy tinh thần tự lực tự cường, các cấp bộ Đoàn, Hội LHTN trong huyện còn đẩy mạnh “Phong trào tích lũy tiết kiệm”; xây dựng phong trào hỗ trợ vốn, hỗ trợ cây giống, ngày công lao động; thành lập 105 tổ hùn vốn xoay vòng, thu hút cả ngàn lượt đoàn viên, hội viên tham gia.

Nhờ được trang bị kiến thức về sản xuất cũng như được hỗ trợ vốn cộng với việc chí thú làm ăn, nhiều đoàn viên, hội viên thanh niên đã vượt qua khó khăn, vươn lên khá giàu.

PHƯỚC GIANG