Tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề gia tăng

Cập nhật, 06:05, Thứ Ba, 08/12/2020 (GMT+7)

Cục Việc làm (Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội) tổng hợp số liệu tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp của các địa phương cho biết, 10 tháng qua, đã có hơn 1,842 triệu lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm.

Trong đó số người được giới thiệu việc làm hơn 183.000; số người được hỗ trợ học nghề hơn 22.000. Đã có hơn 983.200 người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp và số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hơn 935.700 người.

Công tác tư vấn giới thiệu việc làm ngày càng được các trung tâm dịch vụ việc làm chú trọng, cải tiến quy trình thực hiện.

Năm 2010, hơn 125.500 người được tư vấn, giới thiệu việc làm; đến 2015 là hơn 463.800 người, trong đó có hơn 115.000 người được giới thiệu việc làm. Năm 2019, số người được giới thiệu việc làm tăng hơn 13 lần so với năm 2010.

Tất cả những người thất nghiệp có nguyện vọng học nghề đều được tổ chức để hỗ trợ học nghề theo đúng quy định pháp luật. Theo Cục Việc làm, năm 2010 chỉ có 270 người được hỗ trợ học nghề, thì năm 2015 có hơn 24.300 người (gấp 90 lần). Đến 2019, số này gấp 155 lần so 10 năm trước.

Một số thành phố lớn, địa phương có hoạt động sản xuất, kinh doanh sôi động có số người được hỗ trợ học nghề cao.

MINH THÁI