Xã Bình Hòa Phước (Long Hồ)

70% diện tích đất nông nghiệp cho thu nhập trên 100 triệu đồng/ha

Cập nhật, 05:27, Thứ Tư, 30/10/2019 (GMT+7)

Bình Hòa Phước hiện có gần 877ha vườn cây ăn trái với 706ha vườn chuyên lâu năm, hơn 170ha vườn mới thu hoạch. Trong đó, có 405ha nhãn, 295ha chôm chôm và hơn 176ha các loại trái cây khác. Trong 9 tháng đầu năm, nhà vườn trong xã đã thu được 14 ngàn tấn trái cây các loại với năng suất bình quân đạt 15 tấn/ha.

Ngoài việc quan tâm trồng các loại cây ăn trái đặc sản, chọn giống cây tốt sạch bệnh, áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc cây ăn trái, nhất là việc cho trái nghịch vụ để nâng cao giá trị kinh tế, một số nhà vườn có điều kiện còn đầu tư xây dựng mô hình vườn cây ăn trái kết hợp với làm dịch vụ du lịch, nên hiệu quả thu được từ kinh tế vườn ngày càng cao.

Theo thống kê của UBND xã Bình Hòa Phước, đến cuối tháng 9/2019, toàn xã có gần 560ha đất vườn cho giá trị lợi nhuận từ 100 triệu đồng/ha/năm trở lên, chiếm 70% tổng diện tích vườn cây ăn trái hiện có, tăng 100ha so với năm 2015.

Nhằm nâng cao hiệu quả từ kinh tế vườn, trong những tháng cuối năm 2019, xã Bình Hòa Phước tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh hệ thống đê bao, thủy lợi, đảm bảo chống lũ, tưới tiêu cho 100% diện tích đất vườn.

Kết hợp với các ngành hữu quan tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật chăm sóc vườn cây ăn trái đặc biệt là kết hợp với ngành chuyên môn hướng dẫn người dân phòng trị bệnh chổi rồng trên cây nhãn và có kế hoạch hỗ trợ nhà vườn tiêu thụ sản phẩm.

Phấn đấu, năng suất cây ăn trái bình quân hơn 15,5 tấn/ha, tổng sản lượng cả năm thu được hơn 15 ngàn tấn trái cây các loại.

PHƯỚC GIANG