Tạo lập môi trường khởi nghiệp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương

Cập nhật, 15:47, Thứ Năm, 10/06/2021 (GMT+7)

UBND tỉnh vừa ban hành Chương trình Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021- 2025.

Theo đó, tiếp tục thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, hình thành các phong trào khởi nghiệp trong cộng đồng, tạo lập môi trường thuận lợi, tìm kiếm những ý tưởng kinh doanh mới, ý tưởng kinh doanh sáng tạo của các cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, từ đó có những giải pháp hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh đó, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng trưởng kinh tế của địa phương. Kết nối hiệu quả các nguồn lực để tiếp tục xây dựng cộng đồng khởi nghiệp; hun đúc tinh thần khởi nghiệp; tập trung hỗ trợ phát triển các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp.

Mục tiêu cụ thể của chương trình trong 5 năm tới là hỗ trợ ươm tạo ít nhất 20 ý tưởng khởi nghiệp trong thanh niên, học sinh, sinh viên; hỗ trợ phát triển 5 dự án khởi nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo, hoàn thiện công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ; tổ chức 5 cuộc thi khởi nghiệp; phấn đấu hàng năm có thêm 400 doanh nghiệp thành lập mới, trong đó có 10 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ chuyển đổi 300 hộ kinh doanh lên doanh nghiệp. Hàng năm, 100% các trường ĐH, CĐ và địa phương tham gia hoặc tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp.

Phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh thu hút được khoảng 10 tỷ đồng đầu tư từ các doanh nghiệp khởi nghiệp của tỉnh.

LÝ AN