Tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp 2,7 %/năm

Cập nhật, 11:20, Thứ Tư, 18/11/2020 (GMT+7)

Đó là định hướng của TP Vĩnh Long về tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp trong giai đoạn 2021- 2025. Theo đó, thành phố đẩy mạnh sản xuất nông sản theo hướng an toàn, chất lượng cao, nông nghiệp hữu cơ thích ứng với biến đổi khí hậu; tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực như lúa (chất lượng cao), khoai lang, cây có múi; heo, bò (kể cả bò sữa), cá tra.

Cụ thể, diện tích đất canh tác lúa giảm dần từ 64.500ha năm 2020 còn ở mức ổn định khoảng 50.000ha năm 2030. Trong đó, tập trung giảm diện tích lúa ở những vùng sản xuất kém hiệu quả để chuyển sang trồng màu và cây ăn trái. Bên cạnh, chuyển chăn nuôi từ nuôi quy mô nhỏ sang quy mô lớn, tập trung, quản lý tốt dịch bệnh, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm và gắn kết với thị trường tiêu thụ theo chuỗi giá trị bền vững.

Đồng thời, tiếp tục khôi phục đà tăng trưởng trong lĩnh vực thủy sản, phấn đấu đưa ngành thủy sản thực sự là ngành thế mạnh của tỉnh. Theo đó, phấn đấu giá trị sản xuất đến năm 2025 đạt 2.835 tỷ đồng, năm 2030 đạt 3.093 tỷ đồng.

NAM ANH