Chuỗi giá trị ngành hàng nông sản thiếu sự tham gia của khâu chế biến, bảo quản

Cập nhật, 11:12, Thứ Tư, 18/11/2020 (GMT+7)

Theo Sở Nông nghiệp- PTNT tỉnh, tỉnh xác định nhiêm vụ ưu tiên hàng đầu của ngành nông nghiệp là tiếp tục cơ cấu lại nông nghiệp, tập trung thực hiện các chương trình phát triển sản phẩm theo chuỗi giá trị. Trong đó tập trung 3 cây- 3 con.

Tuy nhiên, chuỗi giá trị ngành hàng nông sản tỉnh phần lớn mới chỉ dừng ở khâu sản xuất và tiêu thụ trực tiếp, thiếu vắng sự tham gia của khâu chế biến, bảo quản. Năng lực hoạt động của nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã còn yếu, dẫn đến sự liên kết trong sản xuất còn hạn chế, quy mô phạm vi còn nhỏ.

Sản phẩm nông sản tuy có thương hiệu nhưng chưa phát triển đúng với lợi thế và tiềm năng. Trong khi đó, chất lượng một số đầu vào vật tư nông nghiệp còn chưa đảm bảo và sử dụng chưa hiệu quả, nhiều sản phẩm nông nghiệp bị hư hỏng do lạm dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật.

Cơ sở chế biến- bảo quản nông sản còn nhỏ lẻ, manh mún, chưa có nhiều doanh nghiệp có công nghệ chế biến- bảo quản hiện đại, khó đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn của các nước nhập khẩu; diện tích thực hiện liên kết còn quá nhỏ so với tiềm năng sản xuất của tỉnh,…

Thời gian tới, sở sẽ tiếp tục thu hút và hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ máy móc thiết bị cho các doanh nghiệp có thế mạnh để đầu tư, phát triển sản phẩm chế biến; đẩy mạnh phát triển các hình thức liên kết trong sản xuất và kinh doanh nông sản, mở rộng và đa dạng thị trường xuất khẩu, khẳng định vị thế nông sản Vĩnh Long,…

THẢO LY