Giá trị sản xuất công nghiệp và xuất khẩu chiếm tỷ trọng cao

Cập nhật, 15:58, Thứ Ba, 29/10/2019 (GMT+7)

Theo Ban Quản lý Các khu công nghiệp, giai đoạn 2016- 2020 việc xây dựng và phát triển khu công nghiệp trên địa bàn mang lại hiệu quả kinh tế- xã hội, giá trị sản xuất công nghiệp và xuất khẩu chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế cả tỉnh.

Giai đoạn 2016- 2018 đã tiếp xúc, mời gọi 104 nhà đầu tư (ĐT), thu hút vốn ĐT đạt hơn 3.100 tỷ đồng. Thu hút các nhà ĐT thứ cấp vào các khu công nghiệp, giai đoạn 2016- 2020 là 43 dự án ĐT mới và 18 dự án ĐT mở rộng. Trong đó, giai đoạn 2016- 2018 có 27 dự án ĐT mới và 12 dự án ĐT mở rộng.

Các khu công nghiệp đã góp phần đáng kể về kim ngạch xuất khẩu chung toàn tỉnh. Nếu năm 2015 chiếm tỷ trọng 78%, năm 2018 là 79% thì 9 tháng đầu năm nay cũng đã đạt 76,7%.

N.HOÀNG