Giải thể nhiều tổ hợp tác sản xuất do hoạt động không hiệu quả

Cập nhật, 15:31, Thứ Tư, 10/07/2019 (GMT+7)

Báo cáo kinh tế hợp tác trong nông nghiệp của huyện Vũng Liêm cho biết, toàn huyện hiện có 13 hợp tác xã đang hoạt động ở 13 xã, có khoảng 200 thành viên tham gia, với tổng vốn điều lệ gần 5,6 tỷ đồng.

Còn tổ hợp tác sản xuất trong 6 tháng đầu năm 2019 đã giải thể 37 đơn vị do hoạt động không hiệu quả, mang tính hình thức.

Huyện còn 58 tổ hợp tác chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp đang hoạt động theo quy định, có hơn 1.600 tổ viên, diện tích tham gia sản xuất hơn 720ha. Ở kinh tế trang trại, Vũng Liêm hiện có 11 cơ sở hoạt động ổn định, tuy nhiên khó khăn về vốn nên khả năng mở rộng quy mô sản xuất còn hạn chế.

Ngoài ra trên địa bàn có 4 làng nghề trồng lác và xe lõi lác ở các xã Trung Thành Đông, Thanh Bình, Quới Thiện có hàng trăm hộ gia đình và hàng trăm lao động tham gia.

Theo báo cáo nông nghiệp huyện, khó khăn hiện nay là việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra; hợp tác xã nông nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả và quy mô lớn rất ít. Số tổ hợp tác giải thể thời gian qua do hoạt động kém hiệu quả dẫn tới chưa khuyến khích được nhiều người dân tham gia vào mô hinh kinh tế này.

TƯỜNG VÂN