Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học- công nghệ

Cập nhật, 21:14, Thứ Bảy, 25/09/2021 (GMT+7)

(VLO) Sở Khoa học- Công nghệ vừa thông báo đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, các sở, ban ngành tỉnh… về tham gia đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học- công nghệ.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân đề xuất nhiệm vụ khoa học- công nghệ tập trung vào những nội dung hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh; ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập, tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp; tham gia các hoạt động của giải thưởng chất lượng quốc gia, giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương.

CÔNG NGÔN