Hạ tầng bưu chính, viễn thông được đầu tư và phát triển

Cập nhật, 16:53, Thứ Tư, 18/11/2020 (GMT+7)

Giai đoạn 2015- 2020, hạ tầng bưu chính, viễn thông trong tỉnh tiếp tục được đầu tư phát triển, các điểm phục vụ bưu chính được phân bổ, tạo điều kiện cho giao dịch phục vụ người dân.

Toàn tỉnh có trên 805.400 thuê bao điện thoại với 78 điện thoại/100 dân. Có 148.100 thuê bao Internet, tăng 68% so năm 2015. 100% ấp- khóm, khu dân cư được lắp đặt hệ thống loa không dây. Mạng diện rộng của tỉnh đã được triển khai đến 100% cơ quan hành chính cấp tỉnh, huyện, xã. Phần mềm quản lý văn bản và điều hành được triển khai từ cấp tỉnh đến xã. Hệ thống thư điện tử công vụ được nâng cấp, có 9.766 hộp thư với 90% cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng…

Qua đó, đến nay toàn tỉnh có 84/87 xã đạt tiêu chí thông tin- truyền thông, đạt 97%. Để xây nông thôn mới đạt tiêu chí này, đòi hỏi xã có điểm phục vụ bưu chính; có dịch vụ viễn thông, Internet; có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn; có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành.

NGUYỄN XUÂN