Thơ

Chim Lạc và trống đồng

Cập nhật, 15:42, Thứ Bảy, 23/02/2019 (GMT+7)

PHAN THÀNH MINH

Ngược về quá khứ

Chim Lạc tung trời

Tự do khát vọng

Thanh bình nơi nơi

 

Vọng lời Ngọc Lũ

Hùng anh tổ tông

Nam chinh Bắc chiến

Uy vũ Tiên Rồng

 

Sống với trống đồng

Chói ngời lịch sử

Đất ta ta giữ

Biển ta ta canh

 

Vang khúc quân hành

Nước non vẹn vẻ

Dâng đời sức trẻ

Dâng đời tài trai.