Thành lập trung tâm dịch vụ việc làm phải ký quỹ 300 triệu đồng

Cập nhật, 05:37, Thứ Sáu, 04/06/2021 (GMT+7)

(VLO) Có hiệu lực từ ngày 1/6/2021, Nghị định 23/2021 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

Nội dung chính của nghị định này là đề cập đến những điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm.

Theo đó, để được cấp giấy phép, doanh nghiệp cần thực hiện ký quỹ 300 triệu đồng, có địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh thuộc sở hữu của mình hoặc thuê ổn định theo hợp đồng từ 3 năm trở lên.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải có trình độ từ đại học trở lên hoặc có từ đủ 2 năm kinh nghiệm làm chuyên môn, quản lý về dịch vụ việc làm.

Theo nghị định này, để thành lập trung tâm dịch vụ việc làm, một trong những điều kiện bắt buộc là phải có ít nhất 15 người làm việc là viên chức…

HP (nguồn VOH)