Quy định mới về vấn đề nghỉ hưu của người lao động

Cập nhật, 05:46, Thứ Năm, 03/06/2021 (GMT+7)

(VLO) Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021, có quy định tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động (NLĐ) theo lộ trình, bắt đầu thực hiện từ 1/1/2021; nên điều kiện hưởng lương hưu của NLĐ cũng sẽ có sự thay đổi.

Theo hướng dẫn của Nghị định 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu áp dụng từ ngày 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ.

Sau đó, theo lộ trình cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028; và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Các điểm mới còn gồm việc thay đổi điều kiện hưởng lương hưu đối với NLĐ tham gia BHXH bắt buộc trong điều kiện lao động bình thường, đối với NLĐ bị suy giảm khả năng lao động khi đáp ứng đủ các điều kiện được quy định tại Luật BHXH 2014; đối với người tham gia BHXH tự nguyện;... được sửa đổi bởi Bộ luật Lao động năm 2019.

MINH THÁI