Đối tượng nào được cấp thẻ BHYT miễn phí từ ngày 1/7?

Cập nhật, 15:47, Thứ Năm, 10/06/2021 (GMT+7)

So với quy định hiện nay tại Nghị định 136/2013/NĐ-CP, Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP (có hiệu lực 1/7/2021) đã bổ sung thêm một số đối tượng bảo trợ xã hội được cấp thẻ BHYT miễn phí, gồm:

- Người cao tuổi từ đủ 75 - 80 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo:

Không thuộc trường hợp không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;

Đang sống tại địa bàn các xã, thôn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn.

Trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sống tại các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đặc biệt khó khăn và không thuộc các trường hợp:

Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng do bị bỏ rơi mà chưa có người nhận làm con nuôi; mồ côi cả cha và mẹ hoặc cả cha, mẹ đều bị tuyên bố mất tích…

Trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo.

Người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng.

Người nhiễm HIV/AIDS thuộc diện hộ nghèo không có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng (tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp bảo BHXH, trợ cấp xã hội hàng tháng).

Lưu ý, nếu các đối tượng bảo trợ xã hội được cấp thẻ BHYT miễn phí mà thuộc diện được cấp nhiều loại thẻ thì chỉ được cấp một thẻ BHYT có quyền lợi cao nhất.

Theo quy định tại khoản 8 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội là đối tượng được ngân sách nhà nước đóng BHYT nên sẽ được cấp thẻ BHYT miễn phí.

HP (nguồn LĐO)