Quy định mới về trả lương qua thẻ ATM từ năm 2021

Cập nhật, 05:31, Thứ Tư, 11/11/2020 (GMT+7)

Từ ngày 1/1/2021, nhiều quy định mới liên quan đến tiền lương của người lao động (NLĐ) sẽ được áp dụng, theo tinh thần của Bộ luật Lao động 2019.

Trong đó, khoản 2, Điều 96 của bộ luật này quy định:

- Lương của NLĐ được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân (thẻ ATM) của NLĐ được mở tại ngân hàng.

- Trường hợp trả lương qua tài khoản cá nhân của NLĐ được mở tại ngân hàng thì người sử dụng lao động (NSDLĐ) phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương.

Như vậy, từ năm 2021, trách nhiệm trả các loại phí liên quan đến mở tài khoản ngân hàng để trả lương và phí chuyển lương hoàn toàn thuộc về NSDLĐ.

Trước đây, Bộ luật Lao động 2012 quy định: Trường hợp trả qua tài khoản ngân hàng, thì NSDLĐ phải thỏa thuận với NLĐ về các loại phí liên quan đến việc mở, duy trì tài khoản (khoản 2, Điều 94).

Ngoài quy định mới liên quan đến trả lương qua thẻ ATM, Bộ luật Lao động 2019 cũng có một số điểm mới liên quan đến lương, thưởng của NLĐ, như:

- NSDLĐ phải thông báo bảng kê cho NLĐ mỗi lần trả lương;

- Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động và tiền lương trả cho NLĐ bằng tiền đồng Việt Nam, trường hợp NLĐ là người nước ngoài tại Việt Nam có thể bằng ngoại tệ.

- Thưởng không chỉ bằng tiền mà bằng hình thức khác, căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của NLĐ…

HP (nguồn NLĐO)