Những điểm mới về lệ phí môn bài được quy định tại nghị định của Chính phủ

Cập nhật, 05:58, Thứ Tư, 25/03/2020 (GMT+7)

Ngày 24/2/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 22/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 4/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/2/2020.

Theo đó, quy định những điểm mới như: miễn lệ phí môn bài năm đầu tiên cho các tổ chức thành lập mới; các hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất kinh doanh.

Miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Miễn lệ phí môn bài cho cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Đối với mức thu lệ phí môn bài: doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh khi hết thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ 4 kể từ năm thành lập doanh nghiệp).

Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất, kinh doanh đã giải thể có hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại trong thời gian 6 tháng đầu năm nộp mức lệ phí môn bài cả năm, trong thời gian 6 tháng cuối năm nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Người nộp lệ phí đang hoạt động có văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch không phải nộp lệ phí môn bài năm tạm ngừng kinh doanh theo quy định.

Trường hợp tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh không đảm bảo điều kiện thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm.

Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập. Thời hạn nộp lệ phí môn bài: chậm nhất là ngày 30/1 hàng năm.

KHÁNH VY