Xử lý nghiêm người đứng đầu để xảy ra sai phạm trong thu- chi đầu năm học

Cập nhật, 05:13, Thứ Năm, 22/08/2019 (GMT+7)

Bộ GD- ĐT vừa có công văn gửi giám đốc Sở GD- ĐT các tỉnh- thành về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học 2019- 2020. Trong đó, Bộ yêu cầu cơ sở giáo dục triển khai các giải pháp bảo đảm không để xảy ra tình trạng “lạm thu” đầu năm học mới.

Trong công văn, Bộ GD- ĐT chú trọng các đơn vị hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện công khai các khoản thu, chi đầu năm học theo đúng các quy định hiện hành, không để xảy ra tình trạng “lạm thu”.

Đáng chú ý, cần tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra sai phạm trong thu, chi đầu năm học.

Nhà trường cùng ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện tốt công tác phối hợp trong việc quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh theo quy định.

Thực hiện chế độ công khai theo quy định. Công khai minh bạch mọi khoản thu chi liên quan đến đóng góp của cha mẹ học sinh. Có chế độ miễn, giảm phù hợp đối với học sinh có gia đình khó khăn về kinh tế. Tuyệt đối không được để học sinh vì gia đình khó khăn không có tiền đóng góp phải bỏ học.

HP (nguồn VOH)