Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Cập nhật, 05:20, Thứ Tư, 21/08/2019 (GMT+7)

Nghị quyết 183 ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh quy định đối tượng, mức quà tặng và nguồn kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, đối tượng và mức quà tặng người cao tuổi thọ 70, 75, 80 tuổi được UBND cấp xã chúc thọ, mừng thọ với mức quà tặng là 200.000đ tiền mặt/người; người cao tuổi thọ 85 tuổi được UBND cấp xã chúc thọ, mừng thọ với mức quà tặng là 300.000đ tiền mặt/người;

người cao tuổi thọ 90 tuổi được Chủ tịch UBND tỉnh chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000đ và 500.000đ tiền mặt/người; người cao tuổi thọ 95 tuổi được UBND cấp xã chúc thọ, mừng thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000đ và 500.000đ tiền mặt/ người;

người cao tuổi thọ 100 tuổi được Chủ tịch nước chúc thọ và tặng quà gồm 5m vải lụa (tương đương 500.000đ) và 700.000đ tiền mặt/người;

người cao tuổi thọ trên 100 tuổi, hàng năm được UBND cấp xã chúc thọ, mừng thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 500.000đ và 700.000đ tiền mặt/người.

HP