Miễn phí đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử từ 20/9/2019

Cập nhật, 05:00, Thứ Ba, 20/08/2019 (GMT+7)

Ngày 5/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 47/2019/TT- BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp (DN), lệ phí đăng ký DN.

Theo đó, một số mức phí cung cấp thông tin DN, lệ phí đăng ký DN thực hiện theo quy định tại biểu phí, lệ phí ban hành kèm theo thông tư này đã được giảm so với quy định hiện nay.

Lệ phí đăng ký DN (bao gồm: cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký DN và giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của DN) được quy định chung với mức thu là 50.000 đ/lần.

Theo thông tư này, các đối tượng được miễn phí, lệ phí gồm: DN bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính được miễn lệ phí đăng ký DN và phí công bố nội dung đăng ký DN.

Bên cạnh, đăng ký giải thể DN, tạm ngừng kinh doanh; chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký DN.

Đồng thời, cơ quan nhà nước đề nghị cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước được miễn phí cung cấp thông tin DN; DN nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký DN và phí cung cấp thông tin DN lần đầu. Đáng chú ý, trường hợp DN thực hiện đăng ký DN qua mạng điện tử được miễn lệ phí đăng ký.

HIỀN- PHI