Từ ngày 25/6/2019, giảm số lượng cán bộ, công chức cấp xã

Cập nhật, 06:03, Thứ Sáu, 03/05/2019 (GMT+7)

Ngày 24/4/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Theo đó, số lượng cán bộ, công chức cấp xã được bố trí theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn (cấp xã) cụ thể như sau:

- Cấp xã loại 1: Tối đa không quá 23 người (giảm 2 người so với quy định hiện hành tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009);

- Cấp xã loại 2: Tối đa không quá 21 người (giảm 2 người);

- Cấp xã loại 3: Tối đa không quá 19 người (giảm 2 người).

Ngoài ra, Nghị định 34/2019/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/6/2019) cũng quy định mới số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã như sau:

- Cấp xã loại 1: Tối đa không quá 14 người (giảm 8 người);

- Cấp xã loại 2: Tối đa không quá 12 người (giảm 8 người);

- Cấp xã loại 3: Tối đa không quá 10 người (giảm 9 người).

PV