Cha, mẹ được thay đổi họ tên của con nuôi

Cập nhật, 04:54, Thứ Tư, 03/04/2019 (GMT+7)

Nghị định 24 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 19 hướng dẫn Luật Nuôi con nuôi sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 25/4/2019.

Theo nghị định này, cha mẹ nuôi được yêu cầu cơ quan đăng ký hộ tịch thay đổi họ, chữ đệm và tên của con nuôi. Tuy nhiên, trong trường hợp con đủ 9 tuổi trở lên thì phải được sự đồng ý của con.

Nghị định cũng quy định khi hỗ trợ bằng tiền cho trại trẻ mồ côi, phải thực hiện thông qua tài khoản của trại. Khi hỗ trợ nhân đạo cho trại trẻ mồ côi, tổ chức, cá nhân không được yêu cầu cơ sở nuôi dưỡng cho trẻ em làm con nuôi; cơ sở nuôi dưỡng cũng không được cam kết cho trẻ em làm con nuôi vì lý do đã nhận hỗ trợ nhân đạo. 

HP (nguồn NLĐ)