Hiệu quả từ việc triển khai quán triệt tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng

Cập nhật, 06:14, Thứ Năm, 10/09/2020 (GMT+7)

 

Công ty TNHH Tỷ Xuân kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân xuất sắc trong học tập làm theo Bác.
Công ty TNHH Tỷ Xuân kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân xuất sắc trong học tập làm theo Bác.

Công tác triển khai quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước là một nội dung quan trọng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần khẳng định: “Giáo dục tư tưởng và lãnh đạo tư tưởng là việc làm quan trọng nhất của Đảng. Phải kiên quyết chống cái thói xem nhẹ tư tưởng”.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Theo Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy khối đã triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đạt 100%; công chức, viên chức, người lao động đạt hơn 97%.

Qua đó, có 100% cán bộ, đảng viên; hơn 97% quần chúng đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với quy định của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương.

Song song đó, Đảng bộ khối đã tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời quan điểm, chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; xây dựng ban hành đầy đủ các chương trình, kế hoạch thực hiện, sát với chức năng, nhiệm vụ chính trị của các loại hình tổ chức đảng.

Cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng, để lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện; tạo sự đồng thuận, thống nhất trong tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng trên các lĩnh vực, tạo sức lan tỏa tích cực.

Bên cạnh, Đảng ủy khối đã cung cấp kịp thời đề cương, tài liệu phục vụ sinh hoạt đảng, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề. 

Chỉ đạo cấp ủy trực thuộc tổ chức tuyên truyền phổ biến kịp thời về tình hình biển- đảo, các hoạt động diễn đàn hợp tác trên các lĩnh vực để định hướng tư tưởng dư luận, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, góp phần tạo niềm tin vững chắc cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tin vào đường lối đổi mới của Đảng.

Bằng nhiều hình thức, cấp ủy 2 cấp cũng đã thực hiện công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Công ty TNHH Tỷ Xuân chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng và kết nạp đảng viên.
Công ty TNHH Tỷ Xuân chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng và kết nạp đảng viên.

Đồng chí Trần Xuân Thiện- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh- nhận định: Thông qua học tập nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng giúp cho cấp ủy, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nâng cao nhận thức, phát huy vai trò trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, an tâm công tác, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Qua đó, đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch hành động của tập thể, đăng ký cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu của cá nhân gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm.

Qua thực hiện, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động được nâng lên, nhận diện sâu sắc hơn về những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Hàng năm, đều tổ chức đánh giá tập thể, cá nhân gắn với đánh giá chất lượng và xếp loại tổ chức đảng và đảng viên.

Hiệu quả từ việc triển khai nghị quyết trong doanh nghiệp

Nhận thức công tác triển khai quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước là một khâu quan trọng của công tác giáo dục tư tưởng, Chi bộ Công ty TNHH Tỷ Xuân đã có nhiều cách thực hiện hiệu quả.

“Bởi vì công tác này phải đi trước một bước để cho cán bộ, đảng viên và người lao động hiểu được thì họ mới cùng chúng ta thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà cấp ủy chi bộ đã đặt ra”- đồng chí Nguyễn Việt Trung- Bí thư Chi bộ, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tỷ Xuân- nhận định.

Cụ thể, đối với cán bộ, đảng viên, hàng tháng có sinh hoạt thông tin tư tưởng, thông tin thời sự, triển khai các chỉ thị, nghị quyết… do Đảng ủy cấp trên gửi tài liệu đến chi bộ.

Cấp ủy chi bộ chuẩn bị nội dung triển khai, học tập, phân công cụ thể cho đồng chí bí thư, phó bí thư, chi ủy viên chịu trách nhiệm triển khai sinh hoạt nội dung ngắn gọn, diễn đạt dễ hiểu.

Đối với người lao động trong các xưởng sản xuất, phương pháp tuyên truyền triển khai của chi bộ là tóm gọn lại các ý chính, từ đó triển khai quán triệt đến cán bộ chủ chốt thông qua mỗi buổi sáng họp chuyền triển khai kế hoạch sản xuất hàng ngày lồng ghép nội dung vào. Nếu nội dung dài thì một tuần hoặc nữa tháng triển khai quán triệt xong.

Công tác tuyên truyền nghị quyết trong doanh nghiệp vừa ngắn gọn, trọng tâm, thiết thực và mang tính thuyết phục để đạt hiệu quả.
Công tác tuyên truyền nghị quyết trong doanh nghiệp vừa ngắn gọn, trọng tâm, thiết thực và mang tính thuyết phục để đạt hiệu quả.

Thông qua tổ trưởng công đoàn sẽ giám sát xem cán bộ có triển khai đầy đủ không; phản ánh về thường trực BCH Công đoàn và thường trực cấp ủy chi bộ để có uốn nắn kịp thời nên hiệu quả đạt được 97% người lao động tiếp nhận được.

Về phương pháp tuyên truyền, cấp ủy chi bộ chú ý đến phương pháp thuyết phục, cần phải bảo đảm tính kiên trì, có lý có tình, lấy gương người tốt, việc tốt để giáo dục cho người lao động nhận thức đúng. Đây là cách làm tốt nhất, hiệu quả nhất nhằm xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng con người mới đầy sáng tạo trong công việc, nâng cao phẩm chất đạo đức, chính trị.

Thông qua nhiều kênh tuyên truyền trên loa phát thanh, nói chuyện trực tiếp với người lao động, thông qua nói chuyện hàng tuần ở từng xưởng sản xuất, cuộc họp với cán bộ, hội nghị đối thoại với người lao động…

Theo Bí thư Chi bộ- Nguyễn Việt Trung, tuyên truyền phải mang tính chính xác, ngắn gọn đi vào trọng tâm và thiết thực, để cho mọi người hiểu rõ và quyết tâm làm bằng được.

Muốn vậy thì cấp ủy chi bộ phải nghiên cứu kỹ từng nội dung, đúc rút ngắn gọn dễ hiểu để quán triệt, triển khai đến từng cán bộ, đảng viên và người lao động để nghiêm túc nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ nhận thức.

Mỗi cán bộ, đảng viên sau khi được quán triệt học tập sẽ tự nghiên cứu, liên hệ gắn với công việc, trách nhiệm, từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Lê Văn Tiến- Phó Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Tỷ Xuân- cho rằng, những kết quả mà Chi bộ Công ty TNHH Tỷ Xuân thực hiện trong công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, chính trị trong nhiệm kỳ qua đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tạo niềm tin cho người lao động vào sự lãnh đạo của Đảng, có tinh thần trách nhiệm cao với nhiệm vụ được giao.

Thời gian qua, Chi bộ Công ty TNHH Tỷ Xuân kết hợp chặt chẽ giữa công tác triển khai, học tập với việc nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong và ngoài công ty. Theo đó, phân công cấp ủy viên phụ trách thực hiện chế độ thông tin hai chiều, kịp thời phát hiện, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong tư tưởng, đạo đức, lối sống. Nhờ thường xuyên quan tâm công tác triển khai quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, 100% cán bộ, đảng viên trong công ty có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bài, ảnh: HẢI YẾN