Từ ngày 29/5- 1/6

Tỉnh ủy giám sát tình hình thực hiện nghị quyết 6 tháng đầu năm

Cập nhật, 13:55, Thứ Năm, 24/05/2018 (GMT+7)

Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tổ chức giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2018 của Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm tại các huyện- thị- thành ủy, đảng ủy một số sở ngành và doanh nghiệp.

Theo đó, đối với cấp huyện, Tỉnh ủy sẽ giám sát toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết trong 6 tháng đầu năm trên tất cả các lĩnh vực; trong đó có chú ý trọng tâm thêm các lĩnh vực:

Chương trình hành động số 23 của Tỉnh ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; việc triển khai đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp; phát triển kinh tế tập thể; phát triển du lịch theo Nghị quyết 01 của Tỉnh ủy; việc đầu tư công và xây dựng nông thôn mới; việc thực hiện các chương trình hành động của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng;

đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh đạo đức công vụ hướng vào phục vụ nhân dân…

Đối với đảng ủy các sở ngành và doanh nghiệp, lưu ý kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu cũng như những đề xuất với tỉnh, Trung ương thời giam tới. Dự kiến thời gian giám sát từ 29/5- 1/6/2018.

THANH TÂM