Ngày đầu của phiên họp thứ 24, UBTVQH sẽ xem xét công tác nhân sự ​

Cập nhật, 20:05, Thứ Sáu, 11/05/2018 (GMT+7)

Văn phòng Quốc hội vừa cho biết, phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ khai mạc thứ hai 14/5 và diễn ra đến hết thứ tư 16/5.

Tại phiên họp, UBTVQH sẽ xem xét, cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có các dự thảo báo cáo và báo cáo thẩm tra đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018 và báo cáo về ngân sách nhà nước trong cùng kỳ.

Trong ngày đầu tiên của phiên họp, UBTVQH cũng sẽ nghe Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc UBTVQH trình bày tờ trình về công tác nhân sự và cho ý kiến về vấn đề này.

Bên cạnh đó, trong số các nội dung để chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội thứ 5 theo thông lệ còn có các báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4 của Quốc hội; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 5 của Quốc hội. Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng bảo hiểm xã hội, chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cũng sẽ được cơ quan thường trực của Quốc hội xem xét.

Trong lĩnh vực xây dựng pháp luật, UBTVQH sẽ cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số Luật liên quan đến Luật Quy hoạch và dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi). UBTVQH cũng sẽ xem xét, quyết định thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo SGGPO