Chuyển hộ khẩu có phải xin cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc không?

Cập nhật, 19:37, Thứ Tư, 09/06/2021 (GMT+7)

Tôi hành nghề kiến trúc, hộ khẩu ở Đà Nẵng và mới chuyển vào Vĩnh Long làm việc thì có cần xin cấp lại chứng chỉ hành nghề không?

Hoàng Văn Nam

(TP Vĩnh Long)

Trả lời:

Theo điểm b, khoản 2, Điều 30 Luật Kiến trúc thì chứng chỉ hành nghề kiến trúc được cấp lại trong trường hợp thay đổi thông tin cá nhân được ghi trong chứng chỉ hành nghề kiến trúc. Tuy nhiên, theo khoản 2, Điều 10 Thông tư 03/2020/TT-BXD thì nội dung chủ yếu của chứng chỉ hành nghề kiến trúc bao gồm: thông tin cơ bản của cá nhân được cấp chứng chỉ: ảnh cỡ 4x6cm, họ và tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh thư nhân dân (thẻ căn cước hoặc hộ chiếu); tên cơ quan cấp, chữ ký và đóng dấu; lĩnh vực hành nghề và thời hạn hành nghề đối với từng lĩnh vực được cấp. Theo đó, khi thay đổi một trong những thông tin cá nhân nêu trên sẽ phải làm thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Như vậy, theo quy định thì thông tin hộ khẩu thường trú không được thể hiện trong chứng chỉ hành nghề kiến trúc nên khi chuyển hộ khẩu thì không phải xin cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

PHÒNG BẠN ĐỌC