Tăng mức vay vốn cho học sinh, sinh viên

Cập nhật, 13:23, Thứ Sáu, 17/01/2020 (GMT+7)

Trước đây, theo quy định thì học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay tín dụng ở mức 1,5 triệu đồng/tháng, nhưng tôi nghe nói hiện nay theo quy định thì mức vay của học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay cao hơn. Xin hỏi, như vậy có đúng không?

Nguyễn Phương Linh

(Mang Thít)

Trả lời:

Theo Điều 1 Quyết định số 1656 của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 19/11/2019 quy định điều chỉnh mức cho vay tín dụng đối với học sinh, sinh viên tối đa là 2,5 triệu đồng/tháng/học sinh, sinh viên. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2019.

Lãi suất cho vay ưu đãi đối với các đối tượng nêu trên là 0,55%/tháng và lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi vay.

Trước đây, tại khoản 1 Điều 5 Quyết định số 157 ngày 27/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ thì mức vay vốn đối với học sinh, sinh viên tối đa là 800.000 đ/tháng/học sinh, sinh viên. Sau đó, năm 2017 mức vay tối đa được nâng lên 1,5 triệu đồng/tháng/học sinh, sinh viên.

PHÒNG BẠN ĐỌC